629-966-962 info@eulaliaferrandiz.com

“Quan canvies la manera de mirar les coses les coses que mires canvien”
vins Dyer

Abrol4

L'BIONEUROEMOCIÓN®

Sovint travessem per etapes en les que no sabem ni d'on ni per què vivim circumstàncies inesperades. La Bioneuroemoción busca les creences individuals, familiares y culturales inconscientes que nos han llevado a tal situación, para trasvasarlas al consciente, alliberar-les i transcendir-, el que ens portarà a la llibertat i a la salut. Estant atents sobre què ens diuen i actuant en conseqüència amb coherència ja no ens limitarem a “obeir creences”.

La Bioneuroemoción ens permet recuperar l'harmonia i salut perquè ens connecta amb les nostres necessitats més profundes, amb el nostre ésser interior, ens alinea la ment, el cos i les emocions.

quan pensem, diem i actuem en la mateixa direcció estem bé, en paz y sanos.

El objetivo de la Bioneuroemoción es vivir en un estado de bienestar emocional, lluny de conductes i comportaments inconscients.

En libertad.

 

La Bioneuroemoción es un método holístico que abarca diferentes disciplinas que estudia las emociones y su relación con nuestras creencias inconscientes, nuestras percepciones y las repercusiones en nuestro cuerpo y en las relaciones que establecemos con los demás.

Se basa en la indagación de creencias inconscientes y percepciones transmitidas por nuestra familia y nuestra cultura. Con las nuevas percepciones las personas comprendemos, nos liberamos y recuperamos el equilibrio y la salud. Quan comprenem i transcendim vivim en harmonia i equilibri sense dificultats ni conflictes emocionals perquè a més de “resoldre'ls” la Bioneuroemoción ens ofereix noves perspectives per qüestionar creences i realitats i obre la persona a innombrables potencialitats.

la Bioneuroemoción® no és una teràpia, és un complement als múltiples tractaments i teràpies existents. Estudia l'impacte de les nostres emocions al nostre cos, en les nostres relacions personals i en la nostra vida.